Skip to content Skip to footer

Termeni si conditii

Cine suntem
Points of You Coaching SRL
Adresa: Str. Bunavestire 82, Ploiesti, Prahova
Email: coach@oananiculae.com
Cod fiscal: 2555468
Nr. Reg.: J29/858/2009

Termenii si conditiile de utilizare a site-ului oananiculae.com
Termenii și condițiile de utilizare a site-ului oananiculae.com (denumite în continuare „Termeni și Condiții”) stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul oananiculae.com (denumit în continuare „Site-ul” și/sau „oananiculae.com”) ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumite în continuare „Serviciile oananiculae.com”), și are valoarea unei convenții încheiate între oananiculae.com, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului, și orice persoană/persoane care vizitează ori acceseaza Site-ul sau care dorește/doresc să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciile oananiculae.com (denumită în continuare „Utilizator” sau, în mod colectiv, „Utilizatori”).

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții sau a oricărei prevederi din acestea atrage obligația Utilizatorului respectiv de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciilor oananiculae.com, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Drepturile asupra conținutului Site-ului
Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin oananiculae.com și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al oananiculae.com. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel individual pot fi solicitate echipei oananiculae.com prin oricare dintre modalitățile indicate în pagina de Contact a Site-ului.

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un fel drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice fel informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un fel răspunderea oananiculae.com, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Colectarea si utilizarea datelor cu caracter personal
Utilizarea site-ului www.oananiculae.com de catre Dumneavoastra se supune termenilor si conditiilor de utilizare si politicii de confidentialitate si implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea.

Points of You Coaching SRL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate de catre Dumneavoastra prin intermediul site-ului www.oananiculae.com, prin utilizarea formularului de rezervare, rezervare drive test sau a formularului de contact.

Orice informatie furnizata de Dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamantul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de Points of You Coaching SRL in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Scopul colectarii datelor
Datele dumneavoastra sunt utilizate in urmatoarele scopuri:

· Pentru a definitiva rezervările şi achiziţiile pe care le-aţi efectuat prin intermediul website-ului nostru, precum si pentru a raspunde cat mai eficient la cererile primite din partea dumneavoastra.

· Pentru a vă furniza un serviciu personalizat şi de a vă asigura că nu veţi omite nicio ofertă sau informaţie care v-ar putea interesa.

· Datele furnizate sunt obligatorii pentru scopul in care au fost preluate la acel moment si a putea procesa solicitarile si pentru a fi contactat in cazul unei eventuale situatii.

· Intocmirea contractelor, facturilor proforme si fiscale.

· Indeplinirea unor obligatii legale

· Alte scopuri administrative si analize interne.

Transferul datelor cu caracter personal catre terti
Points of You Coaching SRL intelege importanta protejarii confidentialitatii informatiilor furnizate de catre clientii sai, de aceea nu vindem si nici nu distribuim informatii personale catre terte parti.

Points of You Coaching SRL transmite informatiile cu caracter personal, conform obligatiilor legale, in cazurile legate de desfasurarea activitatii:

· Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

· Altor Organe si Institutii abilitate ale statului

· Serviciului de contabilitate

· Procesatorului de plati prin card

Points of You Coaching SRL poate, de asemenea, sa transmita informatii cu caracter personal tertilor in urmatoarele cazuri:

· cu acordul dumneavoastra;

· daca este necesara transmiterea unor informatii in vederea furnizarii produselor si serviciilor solicitate de dumneavoastra;

· in cazul in care informatia e necesara partenerilor companiei pentru imbunatatirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavoastra Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de Points of You Coaching SRL doar in masura in care este necesara;

· in cazul in care Points of You Coaching SRL fuzioneaza sau e achizitionata total sau partial de o alta companie iar baza de date e transferata noului operator;

· in cazul in care Points of You Coaching SRL devine insolvabila, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumparatorul, baza de date poate fi vanduta, autorizata, tranzactionata doar cu acordul instantei.

Drepturile persoanelor ale caror date cu caracter personal au fost colectate
Persoanele ale caror date cu caracter personal au fost colectate au urmatoarele drepturi:

· dreptul de a fi informate cu privire la identitatea operatorului, in ce scop se prelucreaza datele, cui le-ar putea dezvalui, obligatia furnizarii datelor

· dreptul de acces la date

· dreptul de interventie

· dreptul de opozitie

· dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale

· dreptul de a face plangere la autoritatea natioala de supraveghere (ANSPDCP, www.dataprotection.ro)

· dreptul de a se adresa justitiei

Perioada pentru care sunt pastrate datele cu caracter personal
Avand in vedere ca scopul principal pentru care sunt colectate datele cu caracter personal este reprezentat de procesul de interactiune cu site-ului www.oananiculae.com precum si actiunile de rezervare si achizitie de produse, datele vor fi pastrate pentru perioada necesara pentru derularea acestui proces, pentru interactiunea ulterioara precum si pentru perioada prevazuta de legea fiscala.

Controlul accesului si securitatea
La cerere, clientii pot fi informati cu privire la, respectiv pot solicita actualizarea datelor cu caracter personal in mod gratuit. Protectia datelor cu caracter personal se face prin diverse metode specifice neprezentate din motive de securitate.

Modificari ale politicii de confidentialitate
Daca vom considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a va informa cu privire la tipurile de informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam. Daca aveti intrebari cu privire la politica noastra de confidentialitate, va rugam sa ne contactati.